De Regenboogprofetie.

Bijna alle volkeren en religies geven een bijzondere betekenis aan de symboliek van de Regenboog. De Regenboog duidt meestal op een verbinding tussen de Goddelijke wereld en de aardse wereld. Hoe we de Goddelijke wereld van Liefde en Wijsheid met elkaar hier op aarde kunnen creëren.

Momenteel is deze oude belofte weer wakker aan het worden in de mensheid. Het Regenboog Licht ondersteunt dit proces. Binnen het Regenboogpad® gebeurt dit door stap voor stap jezelf te verbinden met wie je werkelijk bent. Door te werken aan innerlijke vrede, creëren we met elkaar wereld vrede.

Vooral binnen de Indiaanse tradities is de Regenboogprofetie levendig aanwezig.

Een Indiaanse woordvoerster van de Seneca-natie noemt de weg van innerlijke heelwording die leidt tot het herinneren en het opnieuw eren van ‘het heilige’ in onszelf: “De wervelende Regenboogprofetie”:

“De kinderen van de aarde moeten, om te overleven, weer in balans komen en het eigen persoonlijk visioen, het eigen weten vertrouwen. Onze innerlijke balans van mannelijkheid en vrouwelijkheid. De profetie vertelt ons dat er een versnelling en herinnering in elk van ons zullen plaats vinden als we leren hoe we de balans met de aarde herstellen. Als dit lukt, zullen velen zich hun levensdoel herinneren en zullen ze leren hun gaven te ontwikkelen om de mensheid als geheel te helpen. Waarheid zal de verdeeldheid overwinnen en goedheid zegevieren”.

(Uit: Bres aug/sept. 2003, De boodschap van de Regenboog.)

Jamie Sams schrijft onder andere in het boek bij de Moeder Aardekaarten over de Regenboogprofetie:

“Wervelende Regenboog is de belofte van vrede tussen alle Volken en alle mensen. Het Ras van de Regenboog legt de nadruk op gelijkwaardigheid, en is tegen het idee van een superieur ras dat andere rassen zou moeten beheersen of veroveren. Het Ras van de regenboog brengt vrede via het inzicht dat alle rassen één zijn. De eenheid van alle kleuren, de samenwerking van alle geloofsovertuigingen ten bate van het geheel: dat zijn de ideeën die door de Wervelende Regenboog worden belichaamd. Wanneer alle wegen naar heelheid door alle culturen worden gerespecteerd, zal de voorspelling van de Wervelende Regenboog in vervulling gaan”.

Het Regenboogpad® biedt de mogelijkheid, door het werken met RegenboogLicht, je bewustzijnsgroei te stimuleren en weer te leven vanuit ‘Heel-Zijn’.

Het RegenboogLicht vertegenwoordigt alle stralen vanuit de Bron. Daarmee helpen ze de verbinding met alle stralen, kleurfacetten en toonaarden die jij zelf bent te herstellen. Het RegenboogLicht wordt ons aangereikt vanuit het hart van de Bron door het Verenigd Liefdesveld van de Bene Elohim en de Elohim (zie voor uitleg elders op deze site).

RegenboogLicht zijn creërende energieën. Ze helpen je inzicht te verwerven hoe beperkende patronen zijn ontstaan om ze te kunnen transformeren. Daarnaast helpen ze je leven opnieuw vorm te geven vanuit de zuivere essentie in je hart. RegenboogLicht helpt je weer te leven vanuit ‘Heel–Zijn’!

Een nieuwe boodschap in helingland

Wat maken het RegenboogLicht nu zo anders dan alle andere energieën en methoden waar we de laatste jaren al mee kennis hebben kunnen maken? Het werken met RegenboogLicht is een volgende stap in de bewustzijnsontwikkeling van de mensheid. Het zal zeker niet de laatste zijn. Alle eerdere of andere methoden passen in deze ontwikkeling.

Afgelopen jaren hebben massa’s mensen kennis gemaakt met helingsystemen en methoden waar je lichtlichamen en genezende kanalen mee kan activeren. Dit is allemaal nodig geweest om ons te brengen waar we nu zijn. Met het RegenboogLicht introduceert het Liefdesveld van de Bene Elohim meteen een nieuwe boodschap in helingland!

Deze luidt: Er hoeft niet meer geïnitieerd te worden en niet geactiveerd! Iedereen kan zichzelf verbinden met de Bron en zijn verbinding met de Bron in zichzelf herstellen, verdiepen en onderhouden. Je lichtlichaam komt dan vanzelf tot ontwikkeling. Juist dat wat van nature tot ontwikkeling komt, daar zit bewustzijn op. Inwijdingen, initiaties of activaties zijn middelen vanuit dualiteit en zijn nog vormen van afhankelijkheid en tekorten.

Met deze boodschap gaan we een versnelling in onze ontwikkeling doormaken. Doordat we niet afhankelijk zijn van een ander, worden je eigen grenzen en ontwikkelingsmogelijkheden gerespecteerd. Je stimuleert eigenlijk alleen je natuurlijke groei en bewustwordingsproces. De praktijk wijst uit dat juist hierdoor je heling en ontwikkeling makkelijker en blijvend tot stand komt.

Iedereen is een Goddelijk wezen, dus alles is al aanwezig. Het hoeft alleen nog wakker gemaakt en ontwikkelt te worden. Binnen het Regenboogpad® leer je hoe je dit zelf kunt doen in jouw tempo en wijze die bij je past.

Binnen het Regenboogpad® bestaan er verschillende workshops om met de frequenties van het RegenboogLicht te leren werken.Tijdens de workshops leer je een aantal diepgaande heling- en meditatietechnieken, die je helpen je lichamelijke-, emotionele-, mentale- en spirituele lichamen weer in afstemming te brengen met de Bron en de Goddelijke essentie in jezelf. Je leert samenwerken met de energieën van de Engelen, Aartsengelen, Meesters, het Verenigd Liefdesveld van de Bene Elohim en de Elohim, en eventueel nog andere fijnzinnige intelligenties.

Gouden RegenboogLicht:

Het Gouden RegenboogLicht helpt je om je verbinding met de Bron weer te herstellen of te verdiepen evenals de verbinding met de Godsvonk in je hart. Je leert werken met het 17 chakrasysteem (volgens J.Jewall). Je leert hoe je vooral je aardechakra’s schoon kunt maken om zodoende goed te aarden. Door je aardechakra’s schoon te maken, breng je meer licht je eigen kanaal binnen. Je leert hoe je beperkende patronen/blokkades kunt transformeren vanuit het verleden, heden en de toekomst. Je leert hoe je jezelf en anderen kunt behandelen met het Gouden RegenboogLicht. Je leert hoe je situaties, je huis of kristallen energetisch schoon kunt maken en in verbinding kunt brengen met Heel-Zijn.

Je maakt kennis met de Ster van Bethlehem om het Liefdesveld te kunnen verankeren in je eigen leven en op Aarde. Je leert werken met de vier elementen, vier Aartsengelen en vier Opgestegen Meesters.

Je leert verschillende manieren met het RegenboogLicht aan jezelf te werken en anderen te ondersteunen op het pad naar Heel-Zijn.

Ultraviolette RegenboogLicht:

Het Ultraviolette RegenboogLicht helpt het proces wat je bent aangegaan verder te verdiepen. Het Ultraviolette RegenboogLicht heeft een enorm transformerend vermogen. Dit kan jou ondersteunen oude en vastzittende (karmische) patronen op te lossen. Hierdoor wordt het mogelijk dieper met je eigen essentie in je hart verbinding te maken. Je ervaart steeds meer compassie met jezelf en de wereld om je heen.

Doordat gekwetste delen van jezelf worden getransformeerd, maak je weer verbinding met je oorspronkelijke kind en de innerlijke vrouwelijke en mannelijke delen in jezelf. Je kunt hierdoor meer heelheid ervaren. Door dit proces kunnen sluimerende kwaliteiten in je leven weer tot ontwikkeling komen.

Je leert meditatie / helingtechnieken om de verschillende lichaamstelsels op te schonen en weer te verbinden met Heel-Zijn. Verder wordt het werken met de Opgestegen Meesters en de Aartsengelen uitgebreid en verdiept. Je leert kennismaken met het vrouwelijke Goddelijke bewustzijn in jezelf. Je leert werken met de Flower of Love. Je Multi-dimensinaal Lichtlichaam leer je schoon te maken en verder te ontwikkelen. Je leert zodoende je meervoudige Mer-Ka-Ba velden wakker te maken.

Een workshop vol Compassie. Compassie is de directe weg naar God en Verlichting.

Kristallijnen RegenboogLicht:

Het Kristallijnen RegenboogenLicht helpt om het mannelijke en het vrouwelijke bewustzijn volledig samen te laten werken. Je brengt je eigen polariteiten, die bijvoorbeeld door opvoedingspatronen zijn ontstaan, tot eenheid. De Goddelijke Drie-eenheid in jezelf is weer hersteld.

Je verbindt je met het Kristallijnen Liefdesveld van de Bene Elohim(Godenzoon/dochter) in jezelf. Door dit proces kan het Eenheidsbewustzijn in jezelf en op Moeder Aarde tot manifestatie komen. Je handelen wordt niet meer bepaald door emoties zoals angst of boosheid. Je weet steeds meer hoe je jouw leven vorm kunt geven vanuit de liefde in je hart. Het werken met de Aartsengelen wordt uitgebreid naar het 13-voudig Goddelijk beginsel. Het Lichtlichaamswerk wordt verdiept vanuit de Flower of Love en het werken met het Multi-dimensionaal Lichtlichaam. De meervoudige Mer-Ka-Ba velden worden volledig wakker gemaakt. Je Regenbooglichtlichaam komt tot volledige ontwikkeling.

Adamantine RegenboogLicht:

Met adamantine RegenboogLicht wordt een oude wijsheid weer wakker op aarde. Vroeger werd deze energie en bewustzijn het “Goud der Goden” genoemd. Omdat de mensheid niet in staat was met het Adamantine Licht te werken. Het Adamantine RegenboogLicht helpt bij het ontwaken van Goddelijke Wijsheid in je hart want het komt rechtstreeks vanuit het hart van de Bron der Bronnen. Je kundalini stroomt weer. Je leert binnen deze workshop hoe je de axiatonale-meridiaan behandeling kunt geven. Je leert met energetische kristallen te werken om genezing te ondersteunen of ruimtes of plaatsen te balanseren. Je leert hoe je in verbinding met het Niets en Al-Wat-Is in je zelf kunt Zijn. Alle oefeningen binnen deze workshop zijn op deze beweging gericht. Je ziel kan volledig in het hier en nu aanwezig zijn. Vanuit dit nulpunt in je hartskristal is het mogelijk tot volledige Zelfrealisatie en Verlichting te komen en je leven en de wereld om je heen te creëren. Je leert te werken om je volledige ziel en oerziel in het nu tot manifestatie te brengen. Oude tijdslijnen op te schonen ook op ziels niveau, oerziel niveau, familie zielsniveau. Basispolariteiten worden opgelost en tot Eenheid gebracht. Je Multi-Dimensionaal Adamantine Lichtlichaam is tot ontwikkeling gekomen. Je hebt beschikking om met het totaal aan potentieel Multi-Dimensionaal Adamantine RegenboogLicht eenheidsbewustzijn hier op Aarde te realiseren. Hoe meer mensen dit Eenheidsbewustzijn gaan dragen des te groter wordt de gezamenlijke manifestatiekracht. 

Dit is het Regenboogpad naar Zelfrealisatie

Tijdens de tweedaagse workshops krijg je handreikingen om je te ondersteunen op jouw Regenboogpad. Je leert hoe je zelf alle verbindingen met het RegenboogLicht aan kunt gaan en kunt onderhouden. Er wordt niet gewerkt met initiaties of activeringen. Dit maakt dat het RegenboogLicht de dualiteit overstijgt en vanuit de Bron der Bronnen, het Licht in het Licht vorm gegeven wordt. Je bevordert je natuurlijke bewustzijnsontwikkeling vanuit jezelf.

Bij iedere workshop ontvang je een begeleidend werkboek en CD’s.

Binnen het Regenboogpad® worden vervolgworkshops ontwikkeld omdat het Liefdesveld van de Elohim en het RegenboogLicht in samenwerking met ons mensen een voortdurend ontwikkelend bewustzijn is.

Een workshop die je al gevolgd hebt, kun je ter verdieping herhalen( zie hiervoor de agenda).