Het Verenigd Liefdesveld van de zonen en dochters van de Elohim, de Bene Elohim

Scheppingsverhalen uit Westerse tradities zoals het christendom, Islam en het Jodendom schrijven dat God met behulp van de Elohim de Aarde heeft geschapen. De Elohim worden omschreven als scheppergoden. De Elohim weerspiegelen het Goddelijk bewustzijn in onszelf. We zijn medescheppers van God. Wanneer we dit volledig kunnen begrijpen, ontdekken we dat we onze eigen werkelijkheid creëren door de gedachten en keuzes die we maken in ons leven. Wij hebben de ontwikkeling van ons eigen leven en dat van Moeder Aarde dus met elkaar zelf in de hand.

De Essenen, de gnostische gemeenschap waar Jezus de Christus deel van uit maakte, noemden de Elohim de Naamlozen. Zij achtten de Elohim van zo een hoog bewustzijn dat ze geen naam mochten hebben. Door zijn dood en opstanding heeft Jezus de mogelijkheden van de mensheid om verder te evolueren vergroot. Hij werd immers de Christus. Sindsdien is het weer mogelijk geworden om ons dit bewustzijn ook eigen te maken. Werkelijk weer medescheppers van God te worden.

Om het de mensheid makkelijker te maken weer met de scheppende energieën te leren werken, hebben de Elohim een bijzonder Liefdesveld gecreëerd. Dit liefdesveld presenteert zich met de naam “Bene Elohim”. De naam lijkt nieuw, maar de energie heeft altijd al bestaan en komt rechtstreeks vanuit het centrum van de Bron. In de Kabbala hebben de Bene Elohim een plaats in de engelenhiërarchie. In de Bijbel en oude gnostische teksten worden de Bene Elohim ook genoemd als Godenzonen. De naam betekent de zonen of kinderen van de Elohim (Scheppergoden). Wat hier zo mooi aan is, is dat de Goddelijke wereld de aardse wereld weerspiegeld. Zoals de Goddelijke triade van Vader-Moeder God en de Zoon, of Vader – Zoon en de Heilige Geest weerspiegeld wordt in de Elohim en de Bene Elohim, zo bestaan aardse gezinnen ook meestal uit een vader, moeder en kinderen. Deze triade geeft op aarde in ieder gezin een bepaald spanningsveld. Het liefdesveld van de Bene Elohim en de Elohim helpen beperkende patronen in dit spanningsveld op te lossen.

De Goddelijke Schepper in onszelf

De Bene Elohim helpen als ‘schepper-engelen’ of als kinderen van de Scheppergoden al onze vastgezette patronen en aannames over onszelf en de wereld om ons heen om te zetten. Zij helpen de gekwetste delen weer te verbinden met onze Heelheid. Vanuit Heelheid leren wij opnieuw vorm geven aan het leven, maar nu vanuit de zuivere essentie van ons hart. Stap voor stap zal ieder die dat wil deze bewustzijnsontwikkeling doorlopen. Het Verenigd Liefdesveld van de Bene Elohim en de Elohim brengen ons, om dit proces aan te gaan het RegenboogLicht. Rechtstreeks vanuit het hart van de Bron brengen zij ons het RegenboogLicht om onszelf te ontwikkelen en de Regenboogprofetie waar te gaan maken. Je leert weer je leven te creëren vanuit je hart.